HV Stevo en COVID-19 richtlijnen

HV Stevo en COVID-19 richtlijnen

geplaatst op: 13-10-2020

UPDATE 13-10-2020:

Inmiddels zijn de richtlijnen vanuit de overheid aangescherpt, o.a. dat alle amateurcompetities tijdelijk stilgelegd worden (handbalcompetitie in elk geval t/m 10 november) en dat mensen vanaf 18 jaar tijdelijk niet meer mogen sporten in teamverband met meer dan vier personen. Voor de meest actuele richtlijnen vanuit de handbalbond verwijzen wij naar https://www.handbal.nl/corona-en-competitie/.

=======================

UPDATE 09-10-2020:

Vanuit de gemeente Tubbergen hebben we de volgende richtlijnen meegekregen om ons te helpen bij deze keuze. Wij willen dit graag met jullie delen. Hopelijk verduidelijkt dit het een en ander.

Heeft er één iemand binnen het team corona (gerelateerde klachten) en is diegene nog niet in contact geweest met andere teamgenoten/leden van de club? Dan blijft desbetreffende speler 10 dagen in quarantaine en kunnen de overige spelers doorspelen.
Hebben één of meerdere spelers corona (gerelateerde klachten) en zijn zij in contact geweest met andere teamgenoten? Dan speelt het hele team 10 dagen niet.
Zijn er meerdere leden binnen de club die corona (gerelateerde klachten) hebben en is het hierdoor niet meer te overzien welke teams wel of niet besmet kunnen zijn of in aanraking zijn gekomen met personen met corona (gerelateerde klachten), dan gaat de club 10 dagen in lockdown.

Bij alles geldt: zolang leden klachten hebben, verschijnen zij niet op de club.

Valt jouw team onder 1 van de bovenstaande situaties. Dan graag bericht naar ons als bestuur en de richtlijnen hierboven volgen.

Wij verzoeken iedereen en vertrouwen erop dat jullie als leden zowel binnen als buiten de trainings- en wedstrijdtijden je te houden aan alle geldende regels en adviezen betreft Corona. Om zo je teamgenoten en tegenstanders niet extra in gevaar te brengen.

=======================

Beste Stevo-lid/-vrijwilliger, supporter, tegenstander,

Wij verzoeken jullie om goed kennis te nemen van de COVID-19-richtlijnen van onze vereniging. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de landelijke Covid-19 richtlijnen met de intentie om besmettingen te voorkomen en om supporters de mogelijkheid te geven bij de duels van hun favorieten aanwezig te zijn. Hieronder treffen jullie eerst de richtlijnen aan van Handbalvereniging Stevo en vervolgens de richtlijnen van Sporthal De Ransuil.

 

RICHTLIJNEN HANDBALVERENIGING STEVO (September 2020):


ALGEMEEN: Vanwege de geldende maatregelen rondom COVID-19 zijn we als HV Stevo genoodzaakt om het gebruik van de tribune en kantine te reguleren tijdens de (oefen)wedstrijden van alle teams. We realiseren ons dat we hierdoor supporters zullen teleurstellen, dan wel keuzes maken waar u zich mogelijk niet in kunt vinden.
De algemene richtlijn inzake COVID-19: Als corona-commissie zullen we in beginsel uitgaan van de landelijke regelgeving, waarbij gezondheid en het voorkomen van besmettingsrisico voorop staat.

ZITPLEKKEN EN AANMOEDIGEN: Er zijn enkel zitplekken op de tribune. Houdt ook rekening met de medesupporter en houdt afstand tot elkaar. Staan op de tribune is niet toegestaan. Aanmoedigen is enkel toegestaan middels applaudisseren. Schreeuwen/zingen of anderszins is niet toegestaan.
Maximaal zijn 50 toeschouwers toegestaan. Kom op tijd Vol=Vol.

LOOPROUTE SUPPORTERS/TEAMS: In sporthal de Ransuil, zijn looproutes aangelegd. Volg deze als team en als supporter ten allen tijde op. Immers ophopingen in de hal (na de wedstrijd) zijn onder geen beding toegestaan. Nadere richlijnen betreffende de de sporthal zul je ook vinden in de sporthal door middel van posters, stickers en meer.
Teams mogen voor aanvang van hun wedstrijd de kleedkamers pas verlaten wanneer er voldoende plek is op de tribune. Teams worden verzocht zo snel als mogelijk het speelveld te betreden en ook na de wedstrijd zo snel mogelijk de kleedkamer op te zoeken.

UITSPELENDE TEAMS: Door het beperkt aantal zitplaatsen zijn we genoodzaakt om voor het uitspelende teams een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar te stellen. Wel willen we ook onze tegenstanders de mogelijkheid geven om gesteund te worden door hun eigen supporters. Voor uitspelende teams zijn er maximaal 10 zitplaatsen beschikbaar. Zoveel als mogelijk zullen wij hierover de uitspelende teams informeren. De supporters van de uitspelende teams kunnen plaatsnemen op de tribune voor de kantine. Bij binnenkomst rechts.

Aansluitend aan de wedstrijd verzoeken wij u de looproute te volgen en de tribune te verlaten, om op deze manier anderen ook de mogelijkheid te bieden om de wedstrijden te zien.

DE RANSUIL-KANTINE: We willen natuurlijk allemaal na de wedstrijd met elkaar napraten. In de kantine zijn enkel zitplaatsen toegestaan en moeten we rekening houden met de 1,5 meter regel. Hierdoor zijn er beperkte ZITPLAATSEN.
Voor de uitspelende teams zal een tafel gereserveerd zijn voor aanvang van de wedstrijd. Wij verzoeken Stevo-teams gebruik te maken van de bestuurskamer voor de voorbespreking voor de wedstrijd.

Mocht er binnen geen zitplaats meer beschikbaar zijn, kunt u indien aanwezig buiten terras plaatsnemen of verzoeken wij u buiten te wachten. Indien u dit niet wilt ontvangen wij u graag een andere keer in de Ransuil.
Let op! Mocht blijken dat het handhaving problematisch is, dan wel dat we als supporters niet in staat zijn deze afspraken te volgen, dan zullen we genoodzaakt zijn geen supporters meer toe te laten en/of de kantine te sluiten.
Dit is niet alleen in uw eigen nadeel, maar ook voor de teams. Immers een wedstrijd zonder publiek spelen geeft een totaal andere beleving. Wij hopen op uw begrip

Bestuur HV Stevo

 

UPDATE RICHTLIJNEN SPORTHAL DE RANSUIL (29 september 2020):

Per dinsdag 29 september 18.00 uur zijn de corona-regels vanuit de overheid weer verder aangescherpt.

Voor onze accommodatie Sporthal de Ransuil houdt dit in dat de kantine vanaf bovengenoemde datum voor 3 weken gesloten zal zijn en er gedurende deze periode geen toeschouwers meer welkom zijn bij de wedstrijden en trainingen.

Onze beheerders zullen zorgen dat dit ook wordt aangegeven en de tribunes zullen d.m.v. afzetlinten niet meer toegankelijk zijn voor toeschouwers.

Aangezien de sporthal ook een openbare ruimte is adviseren wij iedereen (zolang het nog vanuit de overheid nog niet verplicht is)die in de sporthal moet zijn waar het kan een mondkapje te dragen ter voorkoming van directe besmetting.

Wij hopen dat iedereen zich aan deze nieuwe regels zal gaan houden en jullie als gebruikers hebben hier ook een taak door hierop toe zien en de overtreders hierop aan te spreken.

Ook vragen wij jullie deze mail te delen via de sociale media binnen jullie verenigingen en instellingen, zodat alle leden en kader die gebruik maken van Sporthal de Ransuil op de hoogte zijn van deze regels.

Vertrouwende op een ieders medewerking, want samen moeten we corona onder controle krijgen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Gerard Waaijer

Secretaris Stichting Sporthal Geesteren(O)

 

RICHTLIJNEN SPORTHAL DE RANSUIL (Augustus 2020):

 

 

1

Basisregels voor iedereen

Houdt 1,5 meter afstand van elkaar

 

 

Was vaak je handen met water en zeep

 

 

 

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

 

 

 

Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg

 

 

 

Schud geen handen

 

 

 

Vermijd het aanraken van je gezicht

 

Bij klachten: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is

 

Het is verboden in groepsverband te zingen of te schreeuwen

 

 

 

Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/ of plotseling verlies van reuk of smaak, dit geldt voor iedereen

 

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). De GGD zegt hoe lang.

 

Als iemand in jouw huishouden koorts heeft en/of moeilijk ademt en wacht op de test-uitslag, blijf dan thuis tot de uitslag van de test bekend is

 

Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent

 

 

 

De Ransuil neemt contact op met de GGD zodra er 1 of meerdere Corona besmettingen bekend zijn die gerelateerd zijn aan activiteiten in De Ransuil

2

In- en uitgang, looproute

De ingang aan voorzijde (vanaf de parkeerplaats) is zowel ingang als uitgang; uitgaand verkeer gaat voor zodat altijd de 1,5 meter in acht genomen kan worden

 

 

 

 

Volg de bewegwijzering / routepijlen naar de diverse ruimten

 

3

Hygiëne

Bij het binnenkomen en verlaten van de sporthal dient altijd de desinfecterende handgel te worden gebruikt, die in de daarvoor geplaatste zuil zit

 

 

 

 

Maximaal één persoon kan gelijktijdig gebruik maken van de toiletruimte

 

 

 

 

Was je handen na toiletgebruik met zeep en gebruik de papieren handdoekjes die je direct in de prullenbak gooit die er staat

 

4

Schoonmaak

De Ransuil draagt zorg voor regelmatige schoonmaak van alle ruimten

 

 

 

 

Extra aandacht wordt gegeven aan aanraakpunten en contactoppervlakken

 

 

5

Gebruik van sportzaal

Verenigingen beperken het aantal personen in een ruimte, zodat de sporters en trainers altijd minimaal 1,5 meter afstand kunnen houden, behalve kinderen en jeugd tot 18 jaar.

 

Toeschouwers zijn toegestaan; alleen zitplaatsen. Staand publiek is niet toegestaan. Daarbij geldt dat toeschouwers 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar en de sporters moeten houden. Dit betekent dat gezien de ruimte binnen de Ransuil maximaal 50 toeschouwers zijn toegestaan.

 

De vereniging die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor dat de deelnemers binnen de geldende kaders kunnen sporten

 

 

6

Kleedkamers en douches

Kleedkamers en douches van sportaccommodaties kunnen gebruikt worden. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand, uitzondering tot kinderen t/m 12

 

 

7

Kantine

In de kantine mag men niet staan; iedereen moet zitten. In de kantine van de Ransuil zijn gezien de ruimte maximaal 30 bezoekers in de kantine toegestaan.

 

Aan alle bezoekers wordt gevraagd de contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking

en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Hiervoor liggen formulieren op de tafels die bij de kantinebeheerder kunnen worden ingeleverd.

Deze gegevens worden maximaal 14 dagen bewaard door de kantinebeheerder en daarna door de kantinebeheerder vernietigd.

 

 

8

Buitenruimte

Rondom De Ransuil houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn

 

 

9

Medewerkers

Al onze medewerkers zijn op de hoogte van dit protocol

 

 

10

Communicatie

Alle verenigingen hebben per email een exemplaar van het protocol ontvangen

 

 

 

In De Ransuil hangen posters met de maatregelen

 

 

 

 

 

Dit protocol wordt aangepast zodra de richtlijnen wijzigen

 

 

 

Dit protocol hangt in De Ransuil bij de ingang. Hier zal altijd de laatste versie opgehangen zijn.

 11

Verantwoordelijkheid

Het stichtingsbestuur van De Ransuil is verantwoordelijk voor het beleid in de Ransuil t.a.v. de coronamaatregelen

 

 

 

Gebruikers en besturen van verenigingen zijn verantwoordelijk voor hun leden wanneer zij gebruik maken van De Ransuil.  De verenigingen spreken daarom zelf met hun leden af hoe ze de gezondheidscheck uitvoeren om te controleren of de sporters die naar De Ransuil komen klachtenvrij zijn. Sporters moeten worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak

 

Reacties:

Het is helaas niet meer mogelijk een reactie te plaatsen bij dit artikel.
Er zijn geen reacties

Volg Ons Op Facebook